The world’s premier network for those seeking to share and discuss high-impact,high results, super practical information for the developmentof superiorphysical performance.
View RSS Feed

Recent Log Posts

 1. Training Log

  by , 01-30-2018 at 06:24 AM
  2 x 24kg

  Mpress


  8 reps, 3 sets, 3 mins rest

  Fsquat

  8 reps, 3 sets, 3 mins rest
  Categories
  Training Log
 2. Training Log

  by , 01-27-2018 at 05:58 PM
  2 x 24kg

  Mpress


  8 reps, 2 sets, 3 mins rest

  Fsquat

  8 reps, 2 sets, 3 mins rest
  Categories
  Training Log
 3. Training Log

  by , 01-18-2018 at 10:48 AM
  2 x 24kg

  Mpress


  5 reps, 10 sets, 1 mins rest

  Fsquat

  5 reps,6 sets, 1 mins rest
  Categories
  Training Log
 4. Training Log

  by , 01-13-2018 at 08:51 AM
  2 x 24kg

  Mpress


  5 reps, 7 sets, 1 mins rest

  Fsquat

  5 reps, 7 sets, 1 mins rest
  Categories
  Training Log
 5. Một số biến chứng của viêm tai giữa

  by , 01-11-2018 at 06:21 PM (Bệnh viện Bạch Mai)
  1.biến chứng xuất ngoại

  xuất ngoại thể tai sau

  Thường gặp nhất, mủ phá vỡ thành ngoài sào bào thành 1 lỗ ṛ xương
  -da sau tai mặt ngoài xương chũm đỏ, nề và ấn đau, thấy cảm giác lùng nhùng
  -khối sưng sau tai lớn dần, đẩy dồn vành tai về trước ngoài
  -dấu hiệu Jacques: rănh sau tai giữa vành tai và xương chũm mờ hay mất hẳn
  xuất ngoại thể ống tai

  -mủ chảy ở ống tai, lỗ thủng xuất hiện ở thành sau trên ống tai
  -thăm khám bằng móc có dấu hiệu chạm xương
  -hay liệt ...
  Categories
  Uncategorized
Page 1 of 9 123 ... LastLast
Free Course
Close