The world’s premier network for those seeking to share and discuss high-impact,high results, super practical information for the developmentof superiorphysical performance.
View RSS Feed

Recent Log Posts

 1. Training Log

  by , 10-30-2018 at 03:04 AM
  PHA
  16kg x 2

  Mpress x 10
  15 secs rest
  Rows x 6
  15 secs rest
  FSquats x 10
  15 secs rest
  DSwings x 8
  15 secs rest

  2 rounds
  Categories
  Training Log
 2. Thay da sinh học - Phương pháp trị mụn hiệu quả nhất hiện nay

  by , 10-30-2018 at 12:38 AM
  Nắng hè là 1 trong những nguyên nhân làm da bị tổn hại, làm cho sắc đẹp của bạn ”tàn đi” theo thời gian. Nhiều vấn đề về da dần hiện diện làm cho những quư cô phải suy nghĩ t́m ra cách xử lư. Ngoài những sản phẩm mỹ phẩm được tung ra thị trường để “tuốt lại” nhan sắc ...

  Updated 11-12-2018 at 11:30 PM by o2skin

  Categories
  Uncategorized
 3. Training Log

  by , 10-27-2018 at 08:01 PM
  24kg

  10/10 Snatches
  60 secs rest
  20 Push-Ups
  60 secs rest
  10/10 Jerks
  60 secs rest
  20 Squats
  60 secs rest

  2 rounds

  Updated 10-28-2018 at 12:18 AM by Jonathan Boey

  Categories
  Training Log
 4. Training Log

  by , 10-25-2018 at 02:41 PM
  DJerks alternate wiith DSwings

  16kg x 2


  12, 12, 10, 10, 8, 8, 6, 4

  45 secs rest per set
  Categories
  Training Log
 5. Training Log

  by , 10-23-2018 at 02:59 AM
  PHA
  16kg x 2

  Mpress x 10
  30 secs rest
  Rows x 6
  30 secs rest
  FSquats x 10
  30 secs rest
  DSwings x 8
  30 secs rest

  5 rounds

  Updated 10-25-2018 at 02:41 PM by Jonathan Boey

  Categories
  Training Log
Page 1 of 3 123 LastLast
Free Course
Close