The worlds premier network for those seeking to share and discuss high-impact,high results, super practical information for the developmentof superiorphysical performance.
View RSS Feed

Recent Log Posts

 1. Training Log

  by , 10-30-2018 at 04:04 AM
  PHA
  16kg x 2

  Mpress x 10
  15 secs rest
  Rows x 6
  15 secs rest
  FSquats x 10
  15 secs rest
  DSwings x 8
  15 secs rest

  2 rounds
  Categories
  Training Log
 2. Thay da sinh học - Phương php trị mụn hiệu quả nhất hiện nay

  by , 10-30-2018 at 01:38 AM
  Nắng h l 1 trong những nguyn nhn lm da bị tổn hại, lm cho sắc đẹp của bạn tn đi theo thời gian. Nhiều vấn đề về da dần hiện diện lm cho những qu c phải suy nghĩ tm ra cch xử l. Ngoi những sản phẩm mỹ phẩm được tung ra thị trường để tuốt lại nhan sắc ...

  Updated 11-13-2018 at 12:30 AM by o2skin

  Categories
  Uncategorized
 3. Training Log

  by , 10-27-2018 at 09:01 PM
  24kg

  10/10 Snatches
  60 secs rest
  20 Push-Ups
  60 secs rest
  10/10 Jerks
  60 secs rest
  20 Squats
  60 secs rest

  2 rounds

  Updated 10-28-2018 at 01:18 AM by Jonathan Boey

  Categories
  Training Log
 4. Training Log

  by , 10-25-2018 at 03:41 PM
  DJerks alternate wiith DSwings

  16kg x 2


  12, 12, 10, 10, 8, 8, 6, 4

  45 secs rest per set
  Categories
  Training Log
 5. Training Log

  by , 10-23-2018 at 03:59 AM
  PHA
  16kg x 2

  Mpress x 10
  30 secs rest
  Rows x 6
  30 secs rest
  FSquats x 10
  30 secs rest
  DSwings x 8
  30 secs rest

  5 rounds

  Updated 10-25-2018 at 03:41 PM by Jonathan Boey

  Categories
  Training Log
Page 1 of 3 123 LastLast
Free Course
Close