The world’s premier network for those seeking to share and discuss high-impact,high results, super practical information for the developmentof superiorphysical performance.
View RSS Feed

All Blog Entries

 1. Training Log

  by , 10-20-2018 at 10:33 AM
  24kg

  10/10 Snatches
  60 secs rest
  20 Push-Ups
  60 secs rest
  10/10 Jerks
  60 secs rest
  20 Squats
  60 secs rest

  2 rounds

  Updated 10-21-2018 at 02:09 AM by Jonathan Boey

  Categories
  Training Log
 2. Training Log

  by , 10-12-2018 at 04:16 AM
  DJerks alternate wiith DSwings

  16kg x 2


  10, 10, 8, 8, 6, 4

  45 secs rest per set
  Categories
  Training Log
 3. T́m hiểu bệnh gan nhiễm mỡ ko do rượu

  by , 10-12-2018 at 02:52 AM
  Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là ǵ? có nguy hiểm không? các nguyên nhân và cách điều trị như thế nào.... Tất cả các câu hỏi đó của các bạn sẽ được BS Trần Quốc Khánh tại pḥng khám đa khoa Pasteur tại Đà Nẵng sẽ giải thích đầy đủ qua bài viết sau


  1/ Triệu chứng
  Thường không có ...

  Updated 10-31-2018 at 07:34 PM by pkpasteur

  Categories
  Uncategorized
 4. Training Log

  by , 10-09-2018 at 07:19 AM
  PHA
  16kg x 2

  Mpress x 10
  30 secs rest
  Rows x 6
  30 secs rest
  FSquats x 10
  30 secs rest
  DSwings x 8
  30 secs rest

  4 rounds

  Updated 10-25-2018 at 03:42 PM by Jonathan Boey

  Categories
  Training Log
 5. Training Log

  by , 10-09-2018 at 04:17 AM
  PHA
  16kg x 2

  Mpress x 10
  30 secs rest
  Rows x 6
  30 secs rest
  FSquats x 10
  30 secs rest
  DSwings x 8
  30 secs rest

  4 rounds
  Categories
  Uncategorized
Free Course
Close