The world’s premier network for those seeking to share and discuss high-impact,high results, super practical information for the developmentof superiorphysical performance.
View RSS Feed

All Blog Entries

 1. Training Log

  by , 10-20-2018 at 09:33 AM
  24kg

  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]10/10 Snatches[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]60 secs rest[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]20 Push-Ups[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]60 secs rest [/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]10/10 Jerks[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]60 ...

  Updated 10-21-2018 at 01:09 AM by Jonathan Boey

  Categories
  Uncategorized
 2. Training Log

  by , 10-12-2018 at 03:16 AM
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]DJerks alternate wiith DSwings
  [/COLOR][/COLOR][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]
  16kg x 2[/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]
  10, 10, 8, 8, 6, 4

  [/COLOR][/COLOR][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]45 secs rest per set[/COLOR][/COLOR]
  Categories
  Uncategorized
 3. T́m hiểu bệnh gan nhiễm mỡ ko do rượu

  by , 10-12-2018 at 01:52 AM
  Bệnh [B]gan nhiễm mỡ không do rượu[/B] là ǵ? có nguy hiểm không? các nguyên nhân và cách điều trị như thế nào.... Tất cả các câu hỏi đó của các bạn sẽ được BS Trần Quốc Khánh tại pḥng khám đa khoa Pasteur tại Đà Nẵng sẽ giải thích đầy đủ qua bài viết sau


  1/ Triệu chứng ...

  Updated 10-31-2018 at 06:34 PM by pkpasteur

  Categories
  Uncategorized
 4. Training Log

  by , 10-09-2018 at 06:19 AM
  [COLOR=#3E3E3E][INDENT][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]PHA [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]16kg x 2[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]Mpress x 10[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]30 secs rest[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]Rows ...

  Updated 10-25-2018 at 02:42 PM by Jonathan Boey

  Categories
  Uncategorized
 5. Training Log

  by , 10-09-2018 at 03:17 AM
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]PHA [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]16kg x 2[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]

  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]Mpress x 10[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]30 secs rest[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E][COLOR=#3E3E3E]Rows ...
  Categories
  Uncategorized
Free Course
Close