The world’s premier network for those seeking to share and discuss high-impact,high results, super practical information for the developmentof superiorphysical performance.

Conversation Between Olddoc and aventador

1 Visitor Messages

 1. bia theme trung tâm kế toán thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán iên thủ một kích vẫn không thể ngăn cản được Cổ Thần, Cổ Thần không chút thương tổn chạy ra khỏi ṿng công kích liên thủ của hai người.

  - Đây là phân thân thuật ǵ? Dĩ nhiên lợi hại như vậy?

  Tất cả cường giả Thiên Kiếp đều thất kinh, chấn động không ǵ sánh được, đ́nh chỉ chiến đấu, tách sang hai bên, đứng cách nhau hàng tỉ dặm.

  - Cơ Vũ Thánh, người kia là ai, chẳng lẽ không phải người trong trân doanh Chư Thiên các ngươi sao?

  Thấy Cơ Vũ Thánh xuất thủ, Huyết Luân Thích Ca Mâu Ni đứng rất xa trừng mắt nh́n Cơ Vũ Thánh, quát hỏi.

  Khuôn mặt Cơ Vũ Thánh âm trầm, quát:

  - Người nọ
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
Free Course
Close